Nivel liceal sau gimnazial? Alegeţi din meniul de sus.


Graficul desfășurării olimpiadelor și concursurilor școlare 2018-2019

LIMBI MODERNE

  • Faza pe şcoală: decembrie 2018/ ianuarie 2019

Loc de desfășurare - fiecare unitate de învățământ

  • Faza locală ( numai limba engleză) - februarie 2019

Loc de desfășurare - fiecare unitate de învățământ

  • Faza judeţeană:

9 martie 2019 ( proba scrisă) limba engleză - Școala Gimnazială nr.43 "Ferdinand" Constanța (gimnaziu), Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța ( liceu)

23 februarie 2019 ( proba scrisă) limba germană - Colegiul Național "Mircea cel Bătrân" Constanța (gimnaziu și liceu)

16 martie 2019 (proba scrisă) limbile franceză, italiană, spaniolă - Școala Gimnazială nr.38 "Dimitrie Cantemir" Constanța ( gimnaziu), Liceul Teoretic "George Călinescu" Constanța ( liceu)

23 martie 2019 (proba orală) - limba engleză- Liceul Teoretic "Ovidius" Constanța

- limbi romanice- Liceul Teoretic "George Călinescu" Constanța

  • Faza naţională:

limba engleză - aprilie 2019, Ploiesti

limba germană - aprilie 2019, Brașov

limba franceză - aprilie 2019, Bistrița-Năsăud

limba italiană/ spaniolă - aprilie 2019, Hunedoara