Atestat cls. a XII-a

Atestat - reguli de redactare

Conform Metodologiei, atestatul trebuie să aibă între 10 ş 12 pagini. Acestea sunt:

     - pagina de titlu / coperta;

     - cuprinsul;

     - lucrarea (3 părţi obligatoriu, adică: să înceapă cu un argument / introducere / capitol care        explică motivaţia alegerii temei respective; corpul lucrării - cu capitole; o concluzie / remarci finale);

     - bibliografie (online şi / sau offline);

     - anexe (ilustraţii, tabele, etc) - această componentă este opţională.

Textul lucrării trebuie să fie scris cu acelaşi font; de preferat fie Times New Roman fie Calibri, astfel:

     - titlurile - Times New Roman, 16;

     - subtitluri - Times New Roman, 14;

     - textul - Times New Roman, 12.

Tot textul va fi scris la 1 rând jumătate (spaţiere 1,5); justified (aliniere şi la stânga şi la dreapta). Titlurile pot fi centrate sau aliniate la stânga.

Dimensiuni pagină: A4, 2,5 cm sus, jos, stânga, dreapta.

Lucrarea poate fi spiralată sau legată. NU poate fi prezentată în dosar cu şină.

Lucrările trebuie depuse la profesorul îndrumător până pe _________2020, cel târziu.

Susţinerea lucrărilor va fi în luna mai 2020.

Pentru susţinerea lucrării este recomandabil ca elevii să pregătească o prezentare tip Powerpoint / Prezi / Moviemaker / film / slideshow etc.


Coperta lucrării trebuie să conţină următoarele informaţii:

  • numele liceului
  • titlul lucrării de atestat
  • numele complet al elevului (Student)
  • clasa
  • numele complet al profesorului îndrumător (Advisor)
  • sesiunea (May 2020)

Pe copertă se pot insera imagini.