Atestat cls. a XII-a

Atestat - reguli de redactare

Conform Metodologiei, atestatul trebuie să aibă între 10 ş 12 pagini. Acestea sunt:

     - pagina de titlu / coperta;

     - cuprinsul;

     - lucrarea (3 părţi obligatoriu, adică: să înceapă cu un argument / introducere / capitol care        explică motivaţia alegerii temei respective; corpul lucrării - cu capitole; o concluzie / remarci finale);

     - bibliografie (online şi / sau offline);

     - anexe (ilustraţii, tabele, etc) - această componentă este opţională.

Textul lucrării trebuie să fie scris cu acelaşi font; de preferat fie Times New Roman fie Calibri, astfel:

     - titlurile - Times New Roman, 16;

     - subtitluri - Times New Roman, 14;

     - textul - Times New Roman, 12.

Tot textul va fi scris la 1 rând jumătate (spaţiere 1,5); justified (aliniere şi la stânga şi la dreapta). Titlurile pot fi centrate sau aliniate la stânga.

Dimensiuni pagină: A4, 2,5 cm sus, jos, stânga, dreapta.

Lucrarea poate fi spiralată sau legată. NU poate fi prezentată în dosar cu şină.

Lucrările trebuie depuse la profesorul îndrumător până pe 30.03.2018, cel târziu.

Susţinerea lucrărilor va fi în luna mai 2018.

Pentru susţinerea lucrării este recomandabil ca elevii să pregătească o prezentare tip Powerpoint / Prezi / Moviemaker / film / slideshow etc.


Coperta lucrării trebuie să conţină următoarele informaţii:

  • numele liceului
  • titlul lucrării de atestat
  • numele complet al elevului (Student)
  • clasa
  • numele complet al profesorului îndrumător (Advisor)
  • sesiunea (May 2019)

Pe copertă se pot insera imagini.